لانچ اصلی موجوده یا تقلبی

اخیرا یکی از دلال های فروش دیاگ در یک شهرستانی ادعا کرده تمامی فروشنده های دیاگ لانچ  دیاگ تقلبی میفروشند . 

حالا که این دلال دیگه نمیتونه لانچ بفروشه مجبور شده دست به تخریب برای فروش دیاگ لانچ بزنه ؟ 

ایرانیان دیاگ خدمات و فروش لانچ را هنوز با روال قدیم انجام میدهد و این افراد سودجو و دلال بهتر است بجای تبلیغ به کار دلالی خودشون ادامه دهد. 

نظرات بازدیدکنندگان